Skandinavisk Hälsovård Group

Det naturliga förstahandsvalet!

Skandinavisk Hälsovård, med dotterbolagen Svensk Närsjukvård, Doc Care och Ofelia Vård, är välrenommerade bemanningsföretag, som framgångsrikt hjälper den svenska hälso- och sjukvården sedan hösten 2000. Sedan 2013 är vi en del av Falckkoncernen.

Vi är auktoriserade och kvalitetscertifierade.