Doc Care

Det naturliga förstahandsvalet!

Doc Care, med systerbolagen Svensk Närsjukvård och Ofelia Vård, är välrenommerade bemanningsföretag, som framgångsrikt hjälper den svenska hälso- och sjukvården sedan hösten 2000. Sedan 2013 är vi en del av Falckkoncernen.

Vi är auktoriserade och kvalitetscertifierade.