Doc Care

Doc Care är tillsammans med systerföretagen Svensk Närsjukvård och Ofelia Vård en del av Skandinavisk Hälsovård Group. 

Doc Care grundades år 2000 av läkare och vår affärsidé är att tillhandahålla läkare med mycket god medicinsk och social kompetens till behövande sjukvårdsinrättningar.

Skandinavisk Hälsovård Group är sedan 2013 en del av Falck koncernen. 

Vi är auktoriserade och kvalitetscertifierade.