Kontakt

Stockholm
Barnhusgatan 22
111 23 Stockholm
Box 5156

Tfn. växel: 08- 21 21 82

Borlänge
Målaregatan 10
784 33 Borlänge
Tfn.växel: 0243-945 00                                                                      
Fax: 0243-21 99 95  

Göteborg
Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Tfn. växel: 031-28 76 60

  • Bild på Marie Öhrstedt Marie Öhrstedt - VD Tel/Mobil: 0243-945 20, 072-050 21 05 E-post: marie.ohrstedt@shvab.se
  • Bild på Sofia Askari Sofia Askari - Affärsområdeschef Läkarbemanning Tel/Mobil: 08-121 510 84, 070-664 50 06 E-post: sofia.askari@shvab.se
  • Bild på Pauline Mann Pauline Mann - Konsultchef Kundansvar, bemanning, rekrytering. Tel/Mobil: 08-121 510 82, 070-383 22 42 E-post: pauline.mann@shvab.se
  • Bild på Magdalena Dahlberg Magdalena Dahlberg - Konsultchef Kundansvar, läkarbemanning, rekrytering. Tel/Mobil: 08-21 22 46, 070-419 23 61 E-post: magdalena.dahlberg@doccare.se
  • Bild på Anna-Maria Hjorth Anna-Maria Hjorth - Rekryteringsassistent Rekrytering Tel/Mobil: 08-121 507 67, 076-111 20 49 E-post: anna-maria.hjort@doccare.se
  • Bild på Patrik Sundin Patrik Sundin - Ekonomichef Tel/Mobil: 08-121 510 81, 072-050 48 74 E-post: patrik.sundin@shvab.se
  • Bild på Victoria Cunelius Victoria Cunelius - Ekonomiassistent Löner Tel/Mobil: 0243-945 10, 072-215 48 48 E-post: ekonomi@shvab.se
  • Bild på Johanna Åberg Johanna Åberg - Ekonomiassistent Boendefrågor Tel/Mobil: 0243-945 00 E-post: ekonomi@shvab.se
  • Bild på Maja Parker Maja Parker - Kvalitets- och anbudsansvarig Föräldraledig Tel/Mobil: 08-21 22 38, 070-419 23 60 E-post: maja.parker@shvab.se
  • Bild på Nilay Sonel Nilay Sonel - Konsultchef Föräldraledig