Kontakt

Stockholm
Barnhusgatan 22
111 23 Stockholm
Box 5156

Tfn. växel: 08- 21 21 82

Borlänge
Målaregatan 10
784 33 Borlänge
Tfn.växel: 0243-945 00                                                                      
Fax: 0243-21 99 95  

Göteborg
Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Tfn. växel: 031-28 76 60

  • Bild på Marie Öhrstedt Marie Öhrstedt - VD Tel/Mobil: 0243-945 20 / 0720-50 21 05 E-post: marie.ohrstedt@shvab.se
  • Sofia Askari - Affärsområdeschef Tel/Mobil: 08-121 510 84, 070-664 50 06 E-post: sofia.askari@shvab.se
  • Bild på Maja Parker Maja Parker - Kvalitets- och anbudsansvarig Tel/Mobil: 070-4192360 / 08-212238 E-post: maja.parker@shvab.se
  • Bild på Nilay Sonel Nilay Sonel - Konsultchef Tel/Mobil: 08-21 21 82 / 070-419 23 62 E-post: nilay.sonel@shvab.se
  • Bild på Magdalena Dahlberg Magdalena Dahlberg - Konsultchef Kundansvar, läkarbemanning, rekrytering. Tel/Mobil: 070-419 23 61 / 08-21 22 46 E-post: magdalena.dahlberg@doccare.se
  • Bild på Anna-Maria Hjorth Anna-Maria Hjorth - Bemaningsassistent Tel/Mobil: 076-111 2049 E-post: anna-maria.hjort@doccare.se
  • Bild på Emil Norling Emil Norling - Sälj- och marknadsassistent Tel/Mobil: 0243-945 46 / 070-383 31 30 E-post: emil.norling@shvab.se
  • Patrik Sundin - Ekonomichef Tel/Mobil: 0243-945 00 E-post: ekonomi@shvab.se
  • Bild på Jonas Sörbu Jonas Sörbu - Ekonom Ekonomi/löner/avtal, administration, boendefrågor Tel/Mobil: 0243-945 00 E-post: ekonomi@shvab.se
  • Bild på Johanna Åberg Johanna Åberg - Ekonomiassistent Ekonomi, administration, boendefrågor Tel/Mobil: 0243-945 00 E-post: ekonomi@shvab.se