Kontakt

Bemanning
T
: 010-178 36 00
F: 0243-21 99 95  
E: info@shvab.se  

Ekonomi
T
: 010-178 36 40
Eekonomi@shvab.se  

Stockholm
Barnhusgatan 22
111 23 Stockholm

Borlänge
Målaregatan 10
784 33 Borlänge            

Göteborg
Vasagatan 45
411 37 Göteborg

  • Bild på Marie Öhrstedt Marie Öhrstedt - VD Tel/Mobil: 010-178 36 10, 072-050 21 05 E-post: marie.ohrstedt@shvab.se
  • Bild på Sofia Askari Sofia Askari - Affärsområdeschef Läkarbemanning Tel/Mobil: 010-178 36 01, 070-664 50 06 E-post: sofia.askari@shvab.se
  • Bild på Pauline Mann Pauline Mann - Konsultchef Kundansvar, bemanning, rekrytering. Tel/Mobil: 010-178 36 08, 070-383 22 42 E-post: pauline.mann@shvab.se
  • Bild på Magdalena Dahlberg Magdalena Dahlberg - Konsultchef Kundansvar, läkarbemanning, rekrytering. Tel/Mobil: 010-178 36 09, 070-419 23 61 E-post: magdalena.dahlberg@doccare.se
  • Bild på Maja Parker Maja Parker - Kvalitets- och anbudsansvarig Tel/Mobil: 010-178 36 02, 070-419 23 60 E-post: maja.parker@shvab.se
  • Bild på Patrik Sundin Patrik Sundin - Ekonomichef Tel/Mobil: 010-178 36 41, 072-050 48 74 E-post: patrik.sundin@shvab.se
  • Bild på Victoria Cunelius Victoria Cunelius - Ekonomiassistent Löner Tel/Mobil: 010-178 36 42, 072-215 48 48 E-post: ekonomi@shvab.se
  • Bild på Johanna Åberg Johanna Åberg - Ekonomiassistent Boendefrågor Tel/Mobil: 010-178 36 43 E-post: ekonomi@shvab.se
  • Bild på Anna-Maria Hjorth Anna-Maria Hjorth - Rekryteringsassistent Rekrytering Tel/Mobil: 010-178 36 07, 076-111 20 49 E-post: anna-maria.hjort@doccare.se
  • Bild på Nilay Sonel Nilay Sonel - Konsultchef Föräldraledig