Försäkringsinfo

Koncernen kan erbjuda alla som vill se över sina olika försäkringar en samlad rådgivning för alla försäkringsbolag.

Vi har tagit fram ett avtal som gör det möjligt för alla våra läkare, löneanställda eller läkare med egna bolag, att planera sitt försäkringsskydd ordentligt, speciellt med tanke på framtida pensioner.

Ni kan gå in på deras hemsida genom att klicka på länken FörsäkraGruppen i Dalarna AB.

FörsäkraGruppen i Dalarna är en fristående, oberoende försäkringsförmedlare. På Ditt uppdrag gör de en objektiv bedömning av hur Du kan planera för pension, försäkringsskydd och sparande.

Kontakta Er personliga bemannare för vidare information!