Informativa länkar

Efter önskemål från våra läkare vill vi nu underlätta informationssökning. Vi tar gärna emot tips på flera nyttiga länkar!

Journalsystem

Här nedan kan Du hitta information om olika journalsystem.

Svårt att finna information om VAS, som användes i Norrbotten, Jämtland och Halland.

Profdoc Journal 3 är det också svårt att hitta info om