Läkarbemanning

Doc Care har 12 års erfarenhet av att leverera legitimerade och specialistläkare till behövande sjukvårdsinrättningar. Företaget erbjuder både erfarna läkare, ST-läkare under utbildning samt klara specialistläkare  inom flertalet specialiteter för både kortare och längre uppdrag. Doc Care skräddarsyr lösningar och kan ofta erbjuda tjänster med kort varsel.

 

Många kunder försöker tillfälligt lösa sina bemanningsproblem med hjälp av bemanningsbolag men önskar på längre sikt anställa egna läkare.

 

Det finns många uppdrag på marknaden, men stor brist på läkare. Detta innebär att bemanningsföretagen försöker attrahera de befintliga läkarna genom fördelaktiga löner och villkor.

 

Doc Care tillämpar dokumenterade kvalitetssäkringsrutiner som kunden önskar vid presentation av resursläkaren. Kvalitetssäkringen börjar redan vid rekryteringen av läkare som sker framförallt genom personlig kännedom. Sedan kontrolleras naturligtvis också läkarlegitimation, ev. ärenden hos HSAN, referenser mm.

 

Uppdrag kan börja med ett arbetsplatsbesök, men börjar oftast med ett kundavrop till en ansvarig hos oss. Vi ber kunden berätta lite om själva uppdraget; vad behovet är, under vilken period behovet är, vilket journalsystem som används etc. Inom en i förhand bestämd tid bekräftar vi att vi definitivt kan åta oss uppdraget. Sedan påbörjas sökningen i vår pool av kandidater, och utefter era specifikationer letar vi efter den lämpligaste läkaren för det och presenterar därefter denne till kunden med sedvanliga uppgifter om utvald läkare (CV, läkarlegitimation, ev specialistbevis, referenser, förskrivarkod etc). Vi deltar således aktivt i planeringen inför kommande tjänstgöring.

Läkaren skickas sedan ut på uppdraget och kontinuerlig kontakt upprätthålls mellan ansvarig hos oss, utskickad läkare samt kund för att säkerställa kvaliteten och få en löpande feedback av både medarbetare och kund.  Vi anser att det stärker kvaliteten att det är samma ansvarig hos oss, som är involverad under hela processen.