Läkarförbundets råd till läkare om sociala medier

Viktig information till våra läkarkonsulter

Sociala medier har fått stort genomslag och fyller en viktig funktion för många läkare. Läkare är, liksom alla andra, fria att använda sociala medier och det är viktigt att läkare är delaktiga och syns i offentliga diskussioner. Samtidigt måste den som väljer att medverka i sociala medier vara medveten om de risker som finns. Denna vägledning för läkare och medicine studerande har till syfte att visa på etiska svårigheter och bidra till ett väl övervägt användande av sociala medier.

Definition

Sociala medier betecknar plattformar som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat innehåll. Det kan röra sig om olika internetforum, communities, bloggar, wikier, gruppvara, podradio och kommentarsfält.

Generellt förhållningssätt

Alla inlägg på internet är i princip att betrakta som offentliga. Det finns heller ingen anonymitet på nätet och det som en gång finns upplagt där finns alltid kvar. Innan man lägger ut något på internet bör man fråga sig om man kan stå för innehållet även i andra sammanhang, undertecknat med eget namn.

Råden

  • Sekretesslagstiftningen. Inga patientuppgifter får uppges på nätet.
  • Patient–läkarrelationen. Det är i de flesta fall olämpligt att läkare och patienter utbyter personlig information på nätet.
  • Läkarkårens anseende. Skriv sakligt och professionellt när du uttalar dig i egenskap av läkare.
  • Marknadsföring. Läkare bör även på sociala medier avhålla sig från påträngande marknadsföring.
  • Kritik av arbetsgivaren. Tänk på att offentlig kritik av arbetsgivaren bör ske med viss eftertanke.

Se råden i sin helhet här:

Råd till läkare vid användning av sociala medier