Varför välja ett auktoriserat bemanningbolag?

Auktorisationen säkerställer att företagen i bemanningsbranschen är seriösa företag som uppfyller höga krav på affärsmässighet. Det ökar Din trygghet på flera sätt

Alla medlemmar i Bemanningsföretagen är auktoriserade. Företagen granskas i samband med inträdet och därefter en gång om året. Det är en omfattande kontroll och kostar en del, så små företag med sviktande ekonomiska resurser väljer oftast att avstå.

Det finns ett mycket stort antal svenska företag, som försöker hyra ut läkare i Sverige idag, men få av dessa är auktoriserade. Minst 25 företag av dessa har en omsättning under 25 miljoner, flertalet mycket mindre, och brottas med sjunkande omsättning och sviktande lönsamhet. Vi tänker då inte på enmansbolag, där en läkare enbart hyr ut sig själv.

För att komma i fråga för auktorisation måste företaget följa ett antal regler och bl a sköta sina lagstadgade åtaganden t ex avseende skatt och sociala avgifter på rese-och bostadsförmåner.

Det finns fortfarande några företag som erbjuder resa och traktamente i strid med reglerna, dvs utan beskattning och utan att betala in de sociala avgifterna för dessa löneförmåner. Det brukar straffa sig i efterhand för både läkaren och bolaget.

Auktorisationen innebär också en trygghet för kunder och medarbetare. Man har genom kollektivavtal bl a ett försäkringsskydd för sina anställda, som innebär stor skillnad om en arbetsskada skulle inträffa.

De flesta läkare är fackligt anslutna till Sveriges Läkarförbund som har kollektivavtal med Bemanningsföretagen (genom Almega).

Vi rekommenderar att man håller sig till de auktoriserade bemanningsbolagen. Man kan lätt kontrollera om företaget är auktoriserat genom att gå in här: www.tryggbemanning.se