Om oss

Doc Care är tillsammans med systerföretagen Svensk Närsjukvård och Ofelia Vård en del av Skandinavisk Hälsovård Group.

Doc Care grundades år 2000 och vår affärsidé är att tillhandahålla läkare med mycket god medicinsk och social kompetens till behövande sjukvårdsinrättningar. Doc Care är ett helägt dotterbolag i Skandinavisk Hälsovård Group som idag är en av Sveriges ledande bemanningskoncerner.

Skandinavisk Hälsovård Group växer stadigt och vi driver över 100 läkarlinjer runt om i Sverige. Vi tillhandahåller i läkare och sjuksköterskor till vårdgivare i hela Sverige. Våra kunder finns såväl inom den offentliga sektorn som bland privata vårdgivare. Vi har ramavtal med samtliga regioner i Sverige. Detta kompletterat med ett stort antal avtal med privata vårdgivare gör att vi kan erbjuda en intressant mix av uppdrag för den som väljer att arbeta för oss.

Skandinavisk Hälsovård Group ägs av Falck Group. Tillsammans med Falcks övriga vårdbemanningsbolag Activ Care ingår vi därmed i den största vårdbemanningskoncernen i Norden.

Doc Care är kvalitets- och miljöcertifierade enligt FR2000.

Doc Care är ett auktoriserat bemanningsföretag. Läs här om du vill veta mer om Kompetensföretagens auktorisation.

Vi vill vara det naturliga förstahandsvalet för så väl vår personal som för våra kunder. Vi fortsätter växa över hela landet och vår ambition är att vara det ledande vårdbemanningsföretaget i Sverige.