Om oss

Doc Care är tillsammans med systerföretagen Svensk Närsjukvård och Ofelia Vård en del av Skandinavisk Hälsovård Group.

Doc Care grundades år 2000 av läkare och vår affärsidé är att tillhandahålla läkare med mycket god medicinsk och social kompetens till behövande sjukvårdsinrättningar. Doc Care är sedan 2009 ett helägt dotterbolag i Skandinavisk Hälsovårdgruppen som idag är en av Sveriges ledande bemanningskoncerner.

Doc Care och Skandinavisk Hälsovårdsgruppen växer stadigt och vi driver över 100 läkarlinjer runt om i Sverige. Huvudsakligen inom primärvård, men även inom flera sjukhusspecialiteter. Vi tillhandahåller i första hand läkare och sjuksköterskor till vårdgivare i hela Sverige. Våra kunder finns såväl inom den offentliga sektorn som bland privata vårdgivare. Vi har ramavtal med de flesta landsting i Sverige. Detta kompletterat med ett stort antal avtal med privata vårdgivare gör att vi kan erbjuda en intressant mix av uppdrag för den som väljer att arbeta för oss.

Falck Healthcare är sedan september 2013 ägare till Skandinavisk Hälsovårdgruppen. Tillsammans med Falcks övriga vårdbemanningsbolag Activ Care och Vikteam  ingår vi därmed i den största vårdbemanningskoncernen i Norden, med en årsomsättning på ca 1 miljard svenska kronor.

Doc Care är kvalitets- och miljöcertifierade enligt FR2000.

Doc Care är ett auktoriserat bemanningsföretag. Läs här om du vill veta mer om bemanningsföretagens auktorisation.

Vi vill vara det naturliga förstahandsvalet för så väl vår personal som för våra kunder. Vi fortsätter växa över hela landet och vår ambition är att vara det ledande vårdbemanningsföretaget i Sverige.