Värderingar

Relationsbyggande arbetssätt
Långsiktiga relationer med kunder och personal är företagets kapital. Våra relationer präglas av öppenhet, förtroende och respekt för individen. Vi är lyhörda för vår personal och våra kunders önskemål.

Kostnadseffektivitet
Våra bemanningslösningar skall inte kosta våra kunder mer än egen anställd personal. Det påstås alltför ofta att resursläkare kostar dubbelt så mycket som egen anställd personal. Det stämmer inte om man jämför per vårdtillfälle/patientbesök. En resursläkare tar emot betydligt fler patienter, eftersom han/hon inte sitter i  möten som tar mycket av de fast anställda läkarnas tid. Dessutom ingår givetvis sociala avgifter samt kostnader för exempelvis utbildning, sjukdom, föräldraledighet och administration i kostnaden för den inhyrde läkarvikarien.
Genom att erbjuda personal för längre eller kortare uppdrag bidrar vi till att medicinska resurser utnyttjas på bästa sätt.

Kvalitet
Doc Care är kvalitets- och miljöcertifierade enligt FR2000.

Auktorisation
Doc Care är ett auktoriserat bemanningsföretag. Läs här om du vill veta mer om kompetensföretagens auktorisation.

Kontinuitet                                                                                                         Kontinuitet
Vi verkar för bästa möjliga kontinuitet i alla våra uppdrag. 

Allmänt om bemanning
Resurskonsulterna utgör ett värdefullt, kostnadseffektivt och viktigt inslag i den svenska hälso- och sjukvården, inte minst som garant för tillgängligheten och som avlastning för den ordinarie vårdpersonalen.