Socialt ansvar

Personal med socialt ansvar

Vi är stolta över att våra läkare och övrig personal varje dag gör en samhällsinsats. Många av våra kunder återfinns i socialt utsatta områden.

Vi uppmuntrar våra läkare att arbeta som läkare i fattigare delar av världen. Det finns en möjlighet att arbeta som hyrläkare för oss och kombinera det med ideellt arbete.

Vår ägare Falckkoncernen har ett omfattande CSR arbete. Corporate Social Responsibility.  

Falcks största ägare är Lundbeckfonden och Kirkbi. Förutom avsevärt stöd till medicinsk forskning har även Lundbeckfonden sitt CSR-program. 
Kirkbi är också en generös givare.