Miljöansvar

Vi värnar om miljön.

Vår personal måste ibland resa för att nå sina uppdragsorter. Vi försöker planera verksamheten så att alla får kortast möjliga resväg. På Doc Care uppmuntrar vi samtliga medarbetare att alltid välja det miljövänligaste resealternativet.