Vi behöver Er!

Doc Care AB och hela koncernen kommer att satsa allt mer på sjuksköterskebemanning framöver. Därför ingår sedan september 2011 Ofelia Vård AB i koncernen, ett bolag med lång erfarenhet av sjuksköterske- och annan vårdbemanning. I samarbete med dem kan vi därför erbjuda utmanande uppdrag för andra yrkeskategorier än läkare.

Vi behöver ett stort nytillskott av sjuksköterskor för att täcka alla vakanser, både i primärvård, sjukhusvård och primärkommunal verksamhet.
Efterfrågan är stark och kommer att öka, eftersom patienternas krav på god vård finns kvar, oberoende av konjunktur. Vakanserna kommer att öka på grund av 40-talisternas pensionsavgångar.

Ni är varmt välkomna att lämna intresseanmälan direkt här på vår hemsida, skicka e-post eller ringa oss om ni önskar uppdrag!

Vi vill tacka för att ni väljer oss! Ni hjälper oss att utjämna skillnaderna i tillgänglighet och kvalitet i den svenska vården och därmed att uppfylla Hälso-och sjukvårdslagens krav på lika vård.
Vi har alltid stort behov av medicinskt och socialt kompetenta sjuksköterskor som vill göra en insats.

Här kan ni läsa vidare om vårt nya systerbolag Ofelia Vård AB