Vi hjälper mer än gärna till!

Vi hjälper gärna till att utjämna skillnaderna i tillgänglighet och kvalitet i den svenska vården och därmed att uppfylla Hälso- och sjukvårdslagens krav på lika vård.

Genom att hålla hög kvalitet på tjänsterna och upprätthålla  god kontuinitet har Doc Care AB lyckats åstadkomma en ständigt växande kundbas. Vi har alltid strävat efter att skapa långsiktiga relationer med kunderna och för att uppnå detta har det upprättats flera kvalitetssäkringsrutiner.

Doc Care AB eftersträvar att leverera unika skräddarsydda helhetslösningar och kan även ofta erbjuda tjänster med kort varsel. Vi har alltid tillgång till ett stort nätverk bestående av noggrant utvalda medicinskt och socialt kompetenta läkare; legitimerade som specialister inom de flesta områden, som är intresserad av göra en god insats!

Kontakta oss gärna för mer information eller för att diskutera ert vakansbehov till er sjukvårdsinrättning! Ni kan också skicka in en intresseanmälan här så kontaktar vi er vid lämplig tidpunkt!