Varför ska just ni välja Doc Care AB?

Doc Cares mål är att tillhandahålla läkare med mycket god medicinsk och social kompetens, till de behövande sjukvårdsinrättningarna inom Sveriges gränser. Sedan starten har vi haft nöjet att leverera duktiga läkare; legitimerade samt specialister inom flertal områden, till spridda platser Sverige runt.

Vi kan erbjuda landsting, kommuner och privata vårdgivare kvalificerade läkare för rekrytering till fast tjänst samt bemanning. Nöjda kunder har medfört ökad efterfrågan, vilket i sin tur har resulterat i en successiv expansion.

Doc Care har genom åren byggt upp ett unikt nätverk av läkare och tillsammans med koncernen vi ingår i sedan december 2009 har vi idag (juli 2012) tillgång till ett unikt nätverk på drygt 5 000 läkare. Ca en fjärdedel av dessa är legitimerade läkare och resterande är fördelade på de flesta specialiteter. Detta medför stor möjlighet till att hitta just de läkare som är mest lämpade för just era vakanser och behov. Det medför även stor flexibilitet i fall ni skulle behöva lösa akuta behov med kort varsel.

Vi har stor erfarenhet av att leverera specialistläkare till behövande sjukvårdsinrättningar. Vi kan erbjuda både erfarna läkare och ST-läkare under utbildning inom flertalet specialiteter för både kortare och längre uppdrag, och vi strävar alltid efter kvalitet, kontinuitet och flexibilitet så att patienten i slutändan får bästa möjliga vård.

Man kan anlita oss för att effektivt lösa behovet av kompetent personal, och denna modell leder då till minskande köer, nöjdare kunder och lägre kostnader för samhället.  

Vi tillämpar dokumenterade kvalitetssäkringsrutiner. Kvalitetssäkringen börjar redan vid rekryteringen av läkare som sker framförallt genom personlig kännedom. Sedan kontrolleras naturligtvis också läkarlegitimation, ev. ärenden hos HSAN, referenser mm.

Hur kan processen se ut? 
Uppdrag kan börja med ett arbetsplatsbesök, men börjar oftast med ett kundavrop till en ansvarig hos oss. Vi ber kunden berätta lite om själva uppdraget; vad behovet är, under vilken period behovet är, vilket journalsystem som används etc. Inom en i förhand bestämd tid bekräftar vi att vi definitivt kan åta oss uppdraget. Sedan påbörjas sökningen i våran pool av kandidater, och utefter era specifikationer letar vi efter den lämpligaste läkaren för det och presenterar därefter denne till kunden med sedvanliga uppgifter om utvald läkare (CV, läkarlegitimation, ev specialistbevis, referenser, förskrivarkod etc). Vi deltar således aktivt i planeringen inför kommande tjänstgöring.

Läkaren skickas sedan ut på uppdraget och kontinuerlig kontakt upprätthålls mellan ansvarig hos oss, utskickad läkare samt kund för att säkerställa kvaliteten och få en löpande feedback av både medarbetare och kund.  Vi anser att det stärker kvaliteten att det är samma ansvarig hos oss, som är involverad under hela processen.