Integritetspolicy

Skandinavisk Hälsovård Group, med dotterbolagen Doc Care AB, Ofelia Vård AB och Svensk Närsjukvård AB, är en del av Falck Group.

Samtliga bolag i Skandinavisk Hälsovård Group är auktoriserade bemanningsföretag och är kvalitets- och miljöcertifierade enligt FR2000.

Boalgets integritetspolicy, som du finner i sin helhet i länken till höger, tydliggör bland annat följande:

  • Vilken information vi samlar in;
  • Varför vi samlar in informationen ifråga;
  • Hur vi avser använda insamlad information samt hur den lagras;
  • Vilka rättigheter du har, till exempel gällande åtkomst och rättelse av information.  

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

 

Marie Öhrstedt, VD Skandinavisk Hälsovård Group

Telefon: 010-178 36 10

Mejl: marie.ohrstedt@shvab.se