Läkarbemanning sjukhusspecialister

Vi är ett bemanningsföretag för specialistläkare med fokus på kvalitet, tillgänglighet och service.

Vi har inriktat vår läkarbemanning enbart på svenska offentliga och privata kunder, men har vad gäller sjukhusspecialister omprövat denna inställning något.

Vi vill tacka alla våra resursläkare (=hyrläkare, läkarkonsulter, läkarvikarier, stafettläkare) för att ni väljer oss som ert bemanningsföretag och för att ni gör ett bra jobb ute på klinikerna!

Vi har alltid stort behov av medicinskt och socialt kompetenta specialistläkare som vill göra en insats. Vi behöver ständigt nya läkare för att täcka alla vakanser i Sverige, både i primärvård och inom slutenvård.

Skandinavisk Hälsovård erbjuder en personlig konsultchef och trygga anställningsförhållanden.

Tillsammans förbättrar vi vården.