Bemanningsföretag med specialistläkare för sjukvården - SHVAB

Läkarbemanning sjukhusspecialister

Vi är ett bemanningsföretag för specialistläkare med fokus på kvalitet, tillgänglighet och service.

Vi har inriktat vår läkarbemanning enbart på svenska offentliga och privata kunder, men har vad gäller sjukhusspecialister omprövat denna inställning något.

Genom åren har vi fått många frågor om arbete i Norge. Att hyra ut läkare till Norge stämmer inte riktigt med vår grundidé: Att utjämna skillnaderna i tillgänglighet och kvalitet i den svenska vården och därmed att uppfylla Hälso-och sjukvårdslagens krav på lika vård. Vakanserna inom den svenska sjukvården är tillräckligt omfattande som de är och vi har inte velat bidra till att ytterligare minska tillgången på läkare. Vi har istället sett det som vår uppgift att öka tillgången på läkare i Sverige, vilket även bidrar till förbättrad arbetsmiljö för de fast anställda läkarna.

Dock finns det en viss oro bland svenska läkare att arbetsmöjligheterna inom bemanningsbranschen ska begränsas till följd av massmedias ständiga klappjakt på "stafettläkare", vilken lett politikerna och så småningom även SKL(=Sveriges Kommuner och Landsting) att föreslå begränsningar för inhyrning av läkare.

Vi menar att den oron är obefogad.

Likväl kan vi i viss utsträckning erbjuda specialistläkare till Norge, genom samarbete med det danska bemanningsbolaget Vikteam. Samordnare hos oss för Norge-uppdrag är Maja Parker på Doc Care.

Vi vill tacka alla våra resursläkare (=hyrläkare, läkarkonsulter, läkarvikarier, stafettläkare) för att ni väljer oss som ert bemanningsföretag och för att ni gör ett bra jobb ute på klinikerna!

Vi har alltid stort behov av medicinskt och socialt kompetenta specialistläkare som vill göra en insats. Vi behöver ständigt ett nytillskott av läkare för att täcka alla vakanser i Sverige, både i primärvård och sjukhusvård. I någon mån alltså även inom norsk sjukhusvård.

Skandinavisk Hälsovård erbjuder en personlig bemanningskoordinator och trygga anställningsförhållanden.

Tillsammans förbättrar vi vården.

Ni är välkomna att ringa, maila, skriva brev eller besöka oss för att lämna intresseanmälningar. Ni kan även kontakta bemanningsföretaget Doc Care!