Informativa länkar

Efter önskemål från våra läkare vill vi nu underlätta informationssökning. Vi tar gärna emot tips på flera nyttiga länkar!

Beslutsstöd m m:

doktorerna.com ( mycket bra, med videofilmer om kirurgiska ingrepp, bilder m m. Kan verkligen rekommenderas!) 

www.remittera.nu (en prenumerationstjänst för läkare, än så länge bara användbar för läkare som jobbar i Västra Götalandsregionen)

allmänmedicin.se ( också nyttig, med böcker, länkar, blanketter m m)

Beslutsstöd för sjukskrivning

The Cochrane Collaboration

Kloka listan

Strama

Antibiotikasmart.se

Healthy Skepticism

Praktisk Medicin

Internetmedicin

1177

Giftinformationscentralen

Läkemedelsboken

Fass

Fyss

Apoteket Farmaci

Sluta Röka Linjen

Nationella hjälplinjen

Vaccinationsguiden

World Health Organization 

Tidningar och tidskrifter:

Läkartidningen

The British Medical Journal

JAMA

The Lancet

The New England Journal of Medicine

Dagens Medicin 

Myndigheter:

E-hälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten

Försäkringskassan

Läkemedelsverket

SBU

Socialstyrelsen

Journalsystem:

Några journalsystem(se högerkolumnen)

Övrigt:

Sveriges Läkarförbund