Läkarbemanning inom primärvården - SHVAB

Läkarbemanning primärvårdsläkare

Vi är ett bemanningsföretag för specialister i allmänmedicin och andra specialiteter och fokuserar på kvalitet, tillgänglighet och service.

Vi inriktar vår läkarbemanning inom primärvården enbart på svenska offentliga och privata kunder.

Vårt mål är att utjämna skillnaderna i tillgänglighet och kvalitet i den svenska vården och därmed uppfylla Hälso-och sjukvårdslagens krav på lika vård. Vi ser det som en viktig uppgift att öka tillgången på läkare i Sverige, vilket även bidrar till förbättrad arbetsmiljö för de fast anställda läkarna.

Det finns en viss oro bland svenska läkare att arbetsmöjligheterna inom bemanningsbranschen ska begränsas till följd av massmedias ständiga klappjakt på "stafettläkare", vilken lett politikerna och så småningom även SKL(=Sveriges Kommuner och Landsting) att föreslå begränsningar för inhyrning av läkare från bemanningsföretag.

Vi menar att den oron är obefogad.

Vi vill tacka alla våra resursläkare (=hyrläkare, läkarkonsulter, läkarvikarier, stafettläkare) för att ni väljer oss som ert bemanningsföretag och för att ni gör ett bra jobb ute på vårdcentralerna!

Vi har alltid stort behov av medicinskt och socialt kompetenta läkare som vill göra en insats. Vi behöver ständigt ett nytillskott av läkare för att täcka alla vakanser i Sverige, både i primärvård och sjukhusvård.

Hos Skandinavisk Hälsovård får Du en personlig bemanningskoordinator och trygga anställningsförhållanden.

Tillsammans förbättrar vi vården.

Ni är välkomna att ringa, maila, skriva brev eller besöka oss för att lämna intresseanmälningar. Ni kan även kontakta bemanningsbolaget Doc Care!

Vardagsstöd för läkare

 

Här nedan har läkare, framförallt i primärvården, bra stöd i form av   medicinska riktlinjer, undersöknings-och operationsteknik, länkar, blanketter, böcker m m!