Kompetensföretagens auktorisation

Auktorisationen säkerställer att företagen i bemanningsbranschen är seriösa företag som uppfyller höga krav på affärsmässighet. Det ökar Din trygghet på flera sätt.

Alla medlemmar i Bemanningsföretagen är auktoriserade. Företagen granskas i samband med inträdet och därefter en gång om året.

För att komma i fråga för auktorisation måste företaget följa ett antal regler och bl a sköta sina lagstadgade åtaganden t ex avseende skatt och sociala avgifter på rese-och bostadsförmåner.

Auktorisationen innebär också en trygghet för kunder och medarbetare. Man har genom kollektivavtal bl a ett försäkringsskydd för sina anställda, som innebär stor skillnad om en arbetsskada skulle inträffa.

Almega Kompetensföretagen har ett kollektivavtal med Sveriges läkarförbund.

Vi rekommenderar att man håller sig till de auktoriserade bemanningsbolagen. Man kan lätt kontrollera om företaget är auktoriserat genom att gå in här: www.tryggbemanning.se