Bemanningsföretag för sjuksköterskor | Skandinavisk Hälsovård AB - SHVAB

Sjuksköterskor

Vi är ett bemanningsföretag för sjuksköterskor och annan vårdpersonal och fokuserar på kvalitet, tillgänglighet och service.

Vi kommer att satsa allt mera på sjuksköterskebemanning. Söker Du jobb som sjuksköterska vänd Dig till vårt dotterföretag Ofelia Vård AB.

Tack för att ni väljer oss! Ni hjälper oss att utjämna skillnader i tillgänglighet och kvalitet i den svenska vården och därmed att uppfylla Hälso-och sjukvårdslagens krav på lika vård.

Efterfrågan på sjuksköterskor, både allmänsjuksköterskor och specialistsköterskor, är stor. Vi har alltid ett stort behov av medicinskt och socialt kompetenta sjuksköterskor som vill göra en insats.


Vi behöver ett stort nytillskott av sjuksköterskor för att täcka alla vakanser, både i primärvård, sjukhusvård och primärkommunal verksamhet.
Efterfrågan på sköterskor från bemanningsföretag är stark och kommer att öka, eftersom patienternas krav på god vård finns kvar, oberoende av konjunktur. Vakanserna ökar på grund av 40-talisternas  och snart även 50-talisternas pensionsavgångar. 


Ni är välkomna att ringa, maila, skriva brev eller besöka oss för att lämna intresseanmälningar. Ofelia Vård AB.