Sjuksköterskor

Vi är ett bemanningsföretag för sjuksköterskor och annan vårdpersonal och fokuserar på kvalitet, tillgänglighet och service.

Efterfrågan på sjuksköterskor, både allmänsjuksköterskor och specialistsköterskor, är stor. Vi har alltid ett stort behov av medicinskt och socialt kompetenta sjuksköterskor som vill göra en insats.


Vi behöver alltid ett stort nytillskott av sjuksköterskor för att täcka alla vakanser, både i primärvård, sjukhusvård och primärkommunal verksamhet.