Vårdgivare - SHVAB

Vi hjälper gärna till

Vi hjälper gärna till att utjämna skillnaderna i tillgänglighet och kvalitet i den svenska vården och därmed att uppfylla Hälso-och sjukvårdslagens krav på lika vård.


Vi har alltid tillgång till medicinskt och socialt kompetenta läkare och sjuksköterskor som vill göra en insats.


Efterfrågan hos oss är stark och kommer att öka, eftersom patienternas krav på god vård finns kvar, oberoende av konjunktur. Vakanserna kommer att öka på grund av 40-talisternas pensionsavgångar. 


Ni är välkomna att ringa, maila eller skriva brev om ni önskar hjälp med er vakanssitaution.