Vi hjälper gärna till

Vi hjälper gärna till att utjämna skillnaderna i tillgänglighet och kvalitet i den svenska vården och därmed att uppfylla Hälso-och sjukvårdslagens krav på lika vård.


Vi har alltid tillgång till medicinskt och socialt kompetenta läkare och annan vårdpersonal som vill göra en insats.


Ni är välkomna att ringa eller maila oss om ni önskar hjälp med er vakanssitaution.