Välkommen på föreläsning om ME och Fibromyalgi

18 okt, 2019

 

Torsdagen den 24 oktober gästas vi i Stockholm av Dr Bo Christer Bertilsson som kommer ge oss en föreläsning och ovärderlig kunskap om ME och Fibromyalgi.
 
Dr Bertilson genomgick läkarutbildning vid Karolinska Instituet varefter han speciliserade sig inom ämnet allmänmedicin och även vidareutbildade sig inom bland annat ortopedi, ortopedisk medicin och idrottsmedicin. År 2009 disputerade dr. Bertilson på en avhandling om tillförlitligheten av kliniska och radiologiska undersökningsmetoder. De senaste 30 åren har dr Bertilson ägnat väsentlig tid åt undervisning i ämnen som idrottsmedicin, ortopedi och smärtdiagnostik inte minst på Karolinska Institutets läkarlinje men också på andra utbildningar. År 2000 skrev Dr Bertilson läroboken ”Att Diagnostisera Kluriga Fall” för att hjälpa kollegor och blivande läkarkollegor att förstå betydelsen av noggrann klinisk diagnostik. Dr Bertilsons vision är att fler kollegor tar till sig de enkla principer för noggrann klinisk diagnostik som praktiseras på Torvallakliniken så att fler patienter får rätt vård från början.
Dr Bertilsons aktuella eller nyligen genomförda uppdrag omfattar även:

  • Forskningsledare rörelse och smärta APC/ NVS, Karolinska Institutet
  • Fortbildningsledare rörelseorgan, smärta, idrott, fysisk aktivitet APC, SLSO
  • Sakkunnig Socialstyrelsens råd för bilddiagnostik vid ryggbesvär och kronisk smärta
  • Representant för primärvården i Sverige i regeringsuppdrag ”Nationellt uppdrag smärta” i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

                                     

Anmäl dig senast den 22/10 till info@shvab.se, eller på 010-178 36 00.

Datum & info


Datum:       24/10 2019 
Tid:            18.00
Plats:          Barnhusgatan 22, Stockholm
 
Föreläsningen börjar kl 18.30.
 
Vi bjuder på enklare förtäring och något gott att dricka, varmt välkomna från kl 18:00 för att äta och mingla med kollegor.