Skandinavisk Hälsovård

Skandinavisk Hälsovård Group, det naturliga förstahandsvalet

Skandinavisk Hälsovård AB grundades år 2000 och är ett av de större vård- och läkarbemanningsföretagen med en ledning som har sjukvårdserfarenhet.

Vi har genom denna bakgrund en god förståelse för både den enskilde läkarens och kundens behov och är därmed det naturliga förstahandsvalet.

I Skandinavisk Hälsovård Group ingår Svensk Närsjukvård AB, Doc Care AB och Ofelia Vård.

2011 förvärvades vårdbemanningsföretaget Ofelia Vård AB. Ofelia bemannar vården med sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare.

Skandinavisk Hälsovård Group växer stadigt och vi driver över 100 läkarlinjer runt om i Sverige. Huvudsakligen inom primärvård, men även inom flera sjukhusspecialiteter. Vi tillhandahåller i första hand läkare och sjuksköterskor till vårdgivare i hela Sverige. Våra kunder finns såväl inom den offentliga sektorn som bland privata vårdgivare. Vi har ramavtal med de flesta landsting i Sverige. Detta kompletterat med ett stort antal avtal med privata vårdgivare gör att vi kan erbjuda en intressant mix av uppdrag för den som väljer att arbeta för oss.

Falck Healthcare är sedan september 2013 ägare till Skandinavisk Hälsovård AB med dotterbolag. Tillsammans med Falcks övriga vårdbemanningsbolag Activ Care och Vikteam  ingår vi därmed i den största vårdbemanningskoncernen i Norden, med en årsomsättning på ca 1 miljard svenska kronor.

Vi har sedan många år ett gott samarbete med Islands största läkarbemanningsbolag för rekrytering och bemanning med isländska specialistläkare.

Skandinavisk Hälsovård Group är kvalitets- och miljöcertifierade enligt FR2000.

Samtliga våra bolag auktoriserade bemanningsföretag. Läs här om du vill veta mer om bemanningsföretagens auktorisation.

Vi vill vara det naturliga förstahandsvalet för så väl vår personal som för våra kunder. Vi fortsätter växa över hela landet och vår ambition är att bli det ledande vårdbemanningsföretaget i Sverige.

Stöd för allmänläkare

Här nedan har läkare, framförallt i primärvården, bra stöd i form av   medicinska riktlinjer, undersöknings-och operationsteknik, länkar, blanketter, böcker m m!

doktorerna.com