Miljöansvar

Vi värnar om miljön.

Vår personal måste ibland resa för att nå sina uppdragsorter. Vi försöker planera verksamheten så att alla får kortast möjliga resväg. I Skandinavisk Hälsovård Group uppmuntrar vi samtliga medarbetare att alltid välja det miljövänligaste resealternativet.