Affärside

Vår affärsidé är att erbjuda den offentliga och privata hälso- och sjukvården prisvärda och kvalificerade bemannings- och rekryteringstjänster av läkare och övrig vårdpersonal. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare vill vi knyta till oss de bästa medarbetarna.

 

Verksamheten präglas av hög kompetens, flexibilitet och personlig service.