Värderingar

Relationsbyggande arbetssätt
Långsiktiga relationer med kunder och personal är företagets kapital. Våra relationer präglas av öppenhet, förtroende och respekt för individen. Vi är lyhörda för vår personal och våra kunders önskemål.


Kostnadseffektivitet
Våra bemanningslösningar skall inte kosta våra kunder mer än egen anställd personal.


Kvalitet
Skandinavisk Hälsovård Group är kvalitets- och miljöcertifierade enligt FR2000.

Samtliga våra bolag auktoriserade bemanningsföretag. Läs här om du vill veta mer om bemanningsföretagens auktorisation.

                                                                                                                              Kontinuitet
Vi verkar för bästa möjliga kontinuitet i alla våra uppdrag.

Allmänt om bemanning                                                                                Resurskonsulterna utgör ett värdefullt, kostnadseffektivt och viktigt inslag i den svenska hälso- och sjukvården, inte minst som garant för tillgängligheten och som avlastning för den ordinarie vårdpersonalen.