Integritetspolicy

Skandinavisk Hälsovård AB grundades år 2000 och är idag ett av de största bemanningsföretagen i Sverige inom vård- och läkarbemanning. Falckkoncernen är sedan 2013 ägare till Skandinavisk Hälsovård AB med dotterbolag.

I Skandinavisk Hälsovård Group ingår Doc Care AB, Ofelia Vård AB och Svensk Närsjukvård AB. Skandinavisk Hälsovård Group har ramavtal med de flesta landsting, regioner och kommuner i Sverige men också med ett flertal privata vårdgivare, vilket innebär att vi kan erbjuda ett stort antal uppdrag inom samtliga områden inom hälso- och sjukvården.  

Samtliga bolag i Skandinavisk Hälsovård Group är auktoriserade bemanningsföretag och är kvalitets- och miljöcertifierade enligt FR2000.

Vår integritetspolicy, som du finner i sin helhet i länken till höger, tydliggör bland annat följande:

  • Vilken information vi samlar in;
  • Varför vi samlar in informationen ifråga;
  • Hur vi avser använda insamlad information samt hur den lagras;
  • Vilka rättigheter du har, till exempel gällande åtkomst och rättelse av information.  

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

 

Marie Öhrstedt, VD Skandinavisk Hälsovård Group

Telefon: 0243-945 20 

Mejl: marie.ohrstedt@shvab.se