Dataskyddsförordningen GDPR

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft i hela EU och den ersätter personuppgiftslagen, PUL. Syftet med GDPR är att ge dig som enskild person ett förstärkt skydd av din personliga integritet i alla databaser genom att strängare krav ställs på hur företag hanterar personuppgifter.

Läs mer om GDPR på Datainspektionens hemsida genom att klicka här: Datainspektionen